แบบฟอร์มสมัครเข้าใช้งานระบบนักศึกษาสำหรับนักศึกษา
กรุณาตรวจสอบข้อมูลของท่านให้ถูกต้อง

ข้อมูลประจำตัวนักศึกษา

ต้องเป็นรูปนักศึกษาเท่านั้น

ผลการเรียนเฉลี่ย

ไฟล์แนบ    ขอได้จากฝ่ายส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หรือ ระบบสารสนเทศ mis.pbru.ac.th รองรับไฟล์ .pdf, .png, .jpg
ไฟล์แนบ    รองรับไฟล์ .pdf, .png, .jpg

รหัสผ่านเข้าใช้งานระบบ